زیبایی شناسی

فیلسوف فرانسوی مشهور، ژان پل سارتر، در کتاب زیبایی شناسی به هنرمندانی چون تینتورتو، کالدر، لاپوژاد، تیتیان، رافائل و میکل آنژ می پردازد و این نکته را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه آثار هنری بزرگ گذشته با چالش های عصر مدرن در ارتباط هستند. کتاب زیبایی شناسی، مجموعه ای از مقالاتی تفکربرانگیز است که به ماهیت هنر و معنای آن می پردازد. سارتر در این کتاب، وظیفه و کارکرد هنرمند و ارتباط هنر و هنرمند با وضع کلی زندگی انسان را مورد بررسی قرار می دهد. سارتر با تحلیل حیرت انگیز تکنیک های مورد استفاده ی هنرمندان بزرگ، از دغدغه ی عمیق خود درباره ی حساسیت ها و جهان بینی های این هنرمندان پرده برمی دارد و نتیجه ی این کار، اثری سرزنده و هیجان انگیز است که مانیفست زیبایی شناسی اگزیستانسیال را در دل خود جای داده است.
7 /10
7

زیبایی شناسی

فیلسوف فرانسوی مشهور، ژان پل سارتر، در کتاب زیبایی شناسی به هنرمندانی چون تینتورتو، کالدر، لاپوژاد، تیتیان، رافائل و میکل آنژ می پردازد و این نکته را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه آثار هنری بزرگ گذشته با چالش های عصر مدرن در ارتباط هستند. کتاب زیبایی شناسی، مجموعه ای از مقالاتی تفکربرانگیز است که به ماهیت هنر و معنای آن می پردازد. سارتر در این کتاب، وظیفه و کارکرد هنرمند و ارتباط هنر و هنرمند با وضع کلی زندگی انسان را مورد بررسی قرار می دهد. سارتر با تحلیل حیرت انگیز تکنیک های مورد استفاده ی هنرمندان بزرگ، از دغدغه ی عمیق خود درباره ی حساسیت ها و جهان بینی های این هنرمندان پرده برمی دارد و نتیجه ی این کار، اثری سرزنده و هیجان انگیز است که مانیفست زیبایی شناسی اگزیستانسیال را در دل خود جای داده است.

ژان پل سارترنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی