نبردهای ایران با یونان و روم

کتاب حاضر حاصل تحقیق درباره مهمترین جنگ هایی است که میان دولت های باستانی ایران و دولت های اروپایی یونان و روم به مدت بیش از هزار سال روی داده است.
3 /10
3
موضوع کتاب


نبردهای ایران با یونان و روم

کتاب حاضر حاصل تحقیق درباره مهمترین جنگ هایی است که میان دولت های باستانی ایران و دولت های اروپایی یونان و روم به مدت بیش از هزار سال روی داده است.

بهنام محمدپناهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی