قوها انعکاس فیل ها

کتاب قوها انعکاس فیل ها/ خود من تجربه ی مشابه این را داشتم. می دانستم شب زنده داری تک نفره چقدر می تواند کیف داشته باشد. از این نظر با او همدل بودم. شب هایی که بی دلیل از خواب بیدار می شوم دلم می خواهد از رختخواب بیرون بیایمو گشتی ر خانه بزنم. روی مبل لم می دهم، سیگار ی کشم، یا مدتی تلویزیون تماشا می کنم.
3 /10
3

قوها انعکاس فیل ها

کتاب قوها انعکاس فیل ها/ خود من تجربه ی مشابه این را داشتم. می دانستم شب زنده داری تک نفره چقدر می تواند کیف داشته باشد. از این نظر با او همدل بودم. شب هایی که بی دلیل از خواب بیدار می شوم دلم می خواهد از رختخواب بیرون بیایمو گشتی ر خانه بزنم. روی مبل لم می دهم، سیگار ی کشم، یا مدتی تلویزیون تماشا می کنم.

پیام ناصرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی