اگر به خودم برگردم

سال 2014 بنیاد ملی کتاب آمریکا والریا لوئیزلی را یکی از پنج نویسنده مهم زیر سی و پنج سال جهان معرفی کرد. نویسنده‌ای که در مکزیک به دنیا آمده و در چهار قاره جهان زندگی کرده. عصاره همین زیست چگال فکری، ادبی و اقلیمی را میشود در جستارهای او دید. نوشته‌هایش در نگاه اول پرسه‌های بیهدف به نظر میآیند اما در واقع نقشه‌نگاریاند؛ جست‌وجو برای ترسیم ذهنی خیابان‌ها، زبان‌ها و زوایای بکر انسانی. لوئیزلی نمیخواهد ما همراه او شهری را بشناسیم، زبانی را یاد بگیریم یا به مقصدی برسیم. او مخاطب را به فضاهای خالی شهر و تجربه‌های انسانی مهمان میکند. جستارهای لوئیزلی ما را در فضاهای شهری گم میکند و به خودمان باز میگرداند.
7 /10
7

اگر به خودم برگردم

سال 2014 بنیاد ملی کتاب آمریکا والریا لوئیزلی را یکی از پنج نویسنده مهم زیر سی و پنج سال جهان معرفی کرد. نویسنده‌ای که در مکزیک به دنیا آمده و در چهار قاره جهان زندگی کرده. عصاره همین زیست چگال فکری، ادبی و اقلیمی را میشود در جستارهای او دید. نوشته‌هایش در نگاه اول پرسه‌های بیهدف به نظر میآیند اما در واقع نقشه‌نگاریاند؛ جست‌وجو برای ترسیم ذهنی خیابان‌ها، زبان‌ها و زوایای بکر انسانی. لوئیزلی نمیخواهد ما همراه او شهری را بشناسیم، زبانی را یاد بگیریم یا به مقصدی برسیم. او مخاطب را به فضاهای خالی شهر و تجربه‌های انسانی مهمان میکند. جستارهای لوئیزلی ما را در فضاهای شهری گم میکند و به خودمان باز میگرداند.

والریا لوئیزلینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی