دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز

دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز:دو پامین نوعی پیام رسان عصبی است که نقش مهمی در حرکت حافظه پاداش لذت رفتار شناخت توجه خواب تغییر ات خلقی و یادگیری در انسان بر عهده دارد
4 /10
4

دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز

دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز:دو پامین نوعی پیام رسان عصبی است که نقش مهمی در حرکت حافظه پاداش لذت رفتار شناخت توجه خواب تغییر ات خلقی و یادگیری در انسان بر عهده دارد

دانیل .ز. لیبرمننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی