قانون گذاری (مفاهیم، نظریه ها و اصول)

امروزه قانونگذاری از طریق پارلمان به منبع عمده و مهم تولید قواعد حقوقی تبدیل شده است. "عمده" است، زیرا قوانین عادی در ذیل قانون اساسی، بدنه اصلی ایجاد رسمی و الزام آور زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند و منشا بسیاری از حقوق و تکالیف و تعیین وضعیت های حقوقی محسوب می شوند.
6 /10
6

قانون گذاری (مفاهیم، نظریه ها و اصول)

امروزه قانونگذاری از طریق پارلمان به منبع عمده و مهم تولید قواعد حقوقی تبدیل شده است. "عمده" است، زیرا قوانین عادی در ذیل قانون اساسی، بدنه اصلی ایجاد رسمی و الزام آور زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند و منشا بسیاری از حقوق و تکالیف و تعیین وضعیت های حقوقی محسوب می شوند.

جرمی والدروننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی