سرخ پوست ها

نمایشنامة سرخپوست‌ها یکی از مطرح‌ترین آثار آرتور کوپیت و همچنین از مهم‌ترین نمایشنامه‌های تاریخ ادبیات نمایشی امریکا و جهان است. نمایشنامه‌ای که یکی از کاندیداهای دریافت جایزة پولیتزر و تونی بود. این نمایشنامه اعتراضی بود به اسطوره‌های ساختگی امریکا و قدرت توجیه کنندة کشتار جمعی بومیان امریکا و جنگ ویتنام. هدف اصلی کوپیت متهم کردن مردم امریکا به نسل‌کشی است و این‌که در پایان قرن نوزده، دولت ایالات متحدة امریکا، عمداً یا عملاً نژاد سرخپوست‌ها را از بین می‌برد. آرتور کوپیت، نویسنده‌ای که بسیاری از منتقدان، آثار او را تحت تأثیر نمایشنامه‌نویسان بزرگی چون برتولت برشت و لوئیجی پیراندللو می‌دانند، یکی از هشیارترین و ژرف‌اندیش‌ترین استادان تئاتری جهان است. نمایشنامه‌های او تأثیری ماندگار و جدی در تاریخ تئاتر جهان دارد و از سویی دیگر او را باید آیینة تمام عیار مشکلات اجتماعی معاصر نامید. او یکی از خلاق‌ترین و بی‌مرزترین نویسندگان است.
5 /10
5

سرخ پوست ها

نمایشنامة سرخپوست‌ها یکی از مطرح‌ترین آثار آرتور کوپیت و همچنین از مهم‌ترین نمایشنامه‌های تاریخ ادبیات نمایشی امریکا و جهان است. نمایشنامه‌ای که یکی از کاندیداهای دریافت جایزة پولیتزر و تونی بود. این نمایشنامه اعتراضی بود به اسطوره‌های ساختگی امریکا و قدرت توجیه کنندة کشتار جمعی بومیان امریکا و جنگ ویتنام. هدف اصلی کوپیت متهم کردن مردم امریکا به نسل‌کشی است و این‌که در پایان قرن نوزده، دولت ایالات متحدة امریکا، عمداً یا عملاً نژاد سرخپوست‌ها را از بین می‌برد. آرتور کوپیت، نویسنده‌ای که بسیاری از منتقدان، آثار او را تحت تأثیر نمایشنامه‌نویسان بزرگی چون برتولت برشت و لوئیجی پیراندللو می‌دانند، یکی از هشیارترین و ژرف‌اندیش‌ترین استادان تئاتری جهان است. نمایشنامه‌های او تأثیری ماندگار و جدی در تاریخ تئاتر جهان دارد و از سویی دیگر او را باید آیینة تمام عیار مشکلات اجتماعی معاصر نامید. او یکی از خلاق‌ترین و بی‌مرزترین نویسندگان است.

آرتور لی کوپیتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی