نفرین بیوا (پنج گانه پادشاهی جهان 2)

"وقتی تاریکی و تباهی به‌ تدریج جهانِ خاکی را درمی‌ نوردد؛ وقتی نور اُمید تنها تک شعله‌ ای می‌شود در جهان آدم‌ ها؛ و وقتی پادشاهی جهان، تمام معادلات جهان را بر هم می‌ ریزد... تنها اُمید انجمن پاترا به چهار جلودار برای مبارزه‌ ی نهایی است. چهار مبارز از جنس چهار جادوی باستانی، باید انتخاب کنند و تصمیم بگیرند. آمایا، مبارز آب دومین مبارزِ این راه است اما تصمیمش را گرفته؛ پادشاهی جهان او را آموزش می‌دهد و برای نبرد پیش رو آماده‌اش می‌ کند. نبردی که در آن باستانی‌ ترین ایزدان ژاپن، ایزاناگی و ایزانامی، رهبری را بر عهده دارند. این مبارزه به نفع کدام یک تمام خواهد شد؟ پادشاهی جهان یا انجمن پاترا؟"
3 /10
3

نفرین بیوا (پنج گانه پادشاهی جهان 2)

"وقتی تاریکی و تباهی به‌ تدریج جهانِ خاکی را درمی‌ نوردد؛ وقتی نور اُمید تنها تک شعله‌ ای می‌شود در جهان آدم‌ ها؛ و وقتی پادشاهی جهان، تمام معادلات جهان را بر هم می‌ ریزد... تنها اُمید انجمن پاترا به چهار جلودار برای مبارزه‌ ی نهایی است. چهار مبارز از جنس چهار جادوی باستانی، باید انتخاب کنند و تصمیم بگیرند. آمایا، مبارز آب دومین مبارزِ این راه است اما تصمیمش را گرفته؛ پادشاهی جهان او را آموزش می‌دهد و برای نبرد پیش رو آماده‌اش می‌ کند. نبردی که در آن باستانی‌ ترین ایزدان ژاپن، ایزاناگی و ایزانامی، رهبری را بر عهده دارند. این مبارزه به نفع کدام یک تمام خواهد شد؟ پادشاهی جهان یا انجمن پاترا؟"

نیما کهندانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی