آلوت

عبدالوهاب اسم اولین فرزندش را محجمد گذاشت و آرزو کرد فقیهی بزرگ شود. جد اعلای او که فقیهی بزرگ بود محمد نام داشت و لقبش فخرالدین بود و کنیه اش ابومنصور، اما انگار از ته دل یقین نداشت فرزند بزرگش فقیهی بزرگ از آب در بیاید.
7 /10
7

آلوت

عبدالوهاب اسم اولین فرزندش را محجمد گذاشت و آرزو کرد فقیهی بزرگ شود. جد اعلای او که فقیهی بزرگ بود محمد نام داشت و لقبش فخرالدین بود و کنیه اش ابومنصور، اما انگار از ته دل یقین نداشت فرزند بزرگش فقیهی بزرگ از آب در بیاید.

امیر خداوردینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی