مدیریت منابع انسانی (با نگاهی به آزمونهای ورودی ارشد و دكتری )


بهروز بهادرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی