نظریه کنش (دلایل عملی و انتخاب عقلانی)

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه‌اي از كنفرانس‌هاي علمي است كه پير بورديو در محافل دانشگاهي در كشورهاي مختلف جهان عرضه كرده و در هر كدام از آن‌ها يكي از موضوعات اصلي مورد پژوهش خود را، كه به نوعي با عنوان كلي كنش هم مرتبط است، به بحث و نظر گذاشته است .بنابراين خواننده با مطالعه اين كتاب نسبتاً مختصر مي‌تواند با ابعاد عمومي نظريه «بورديو»، كه مدعي نوعي اصالت فلسفي و جامعه‌شناختي است، تا حدودي آشنا شود و تئوري كنش او را در موضوعات و حوزه‌هاي متعدد مورد تامل قرار دهد .طرح بعضي از نقدها كه ديگران بر نظريه‌هاي بورديو وارد كرده‌اند و پاسخ او به اين نقدها هم ويژگي ديگري است كه براي اين كتاب مي‌توان برشمرد.
6 /10
6

نظریه کنش (دلایل عملی و انتخاب عقلانی)

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه‌اي از كنفرانس‌هاي علمي است كه پير بورديو در محافل دانشگاهي در كشورهاي مختلف جهان عرضه كرده و در هر كدام از آن‌ها يكي از موضوعات اصلي مورد پژوهش خود را، كه به نوعي با عنوان كلي كنش هم مرتبط است، به بحث و نظر گذاشته است .بنابراين خواننده با مطالعه اين كتاب نسبتاً مختصر مي‌تواند با ابعاد عمومي نظريه «بورديو»، كه مدعي نوعي اصالت فلسفي و جامعه‌شناختي است، تا حدودي آشنا شود و تئوري كنش او را در موضوعات و حوزه‌هاي متعدد مورد تامل قرار دهد .طرح بعضي از نقدها كه ديگران بر نظريه‌هاي بورديو وارد كرده‌اند و پاسخ او به اين نقدها هم ويژگي ديگري است كه براي اين كتاب مي‌توان برشمرد.

پی‌یر بوردیونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی