ایده های بزرگ

همه خوب‌هایی که به نیازهایمان فعلیت میبخشند یا خواسته‌هایمان را برآورده میکنند، به مقوله خوب‌های _ ظاهری یا واقعی _ بشری تعلق دارند. این‌ها چیزهایی اند که برای انسان خوب به شمار میروند.
6 /10
6

ایده های بزرگ

همه خوب‌هایی که به نیازهایمان فعلیت میبخشند یا خواسته‌هایمان را برآورده میکنند، به مقوله خوب‌های _ ظاهری یا واقعی _ بشری تعلق دارند. این‌ها چیزهایی اند که برای انسان خوب به شمار میروند.

مورتیمر جی آدلرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی