بهشت و دوزخ

کتاب بهشت و دوزخ: کاروانسراها همه سر پا و سالم اما خالی و متروک. یک نفر آدمیزاد هم دور و بر این کاروانسراها نمی دیدی. حتا درختهایی که توی حیاط این کاروانسراها بود خشکیده بود و حوضها و برکه ها هم همه خشک و خالی و بی آب. اما جلوی هر کاروانسرایی یک گله سگ سیاه ولو بودند که همین که صدای ماشین به گوششان میخورد، شروع می کردند به واق واق کردن ....
3 /10
3

بهشت و دوزخ

کتاب بهشت و دوزخ: کاروانسراها همه سر پا و سالم اما خالی و متروک. یک نفر آدمیزاد هم دور و بر این کاروانسراها نمی دیدی. حتا درختهایی که توی حیاط این کاروانسراها بود خشکیده بود و حوضها و برکه ها هم همه خشک و خالی و بی آب. اما جلوی هر کاروانسرایی یک گله سگ سیاه ولو بودند که همین که صدای ماشین به گوششان میخورد، شروع می کردند به واق واق کردن ....

جعفر مقدس صادقینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی