با عزیزجان در عزیزیه

«درونمایه این رمان سفر چند زن سالمند به حج تمتع است آن ها در این رمان مناسک حج را به جا می آورند و در هتلی اقامت دارند این کتاب مستند است و رفتار و بحث ها و شوخی های این زنان را با یکدیگر روایت می کند پس از 35 سال که کتاب می نویسم خط قرمز های وزارت ارشاد را رعایت می کنم و به آن ها توجه دارم من هیچگاه قصد توهین به چیزی یا کسی را نداشته و ندارم این کتاب نیز شامل تجربه های سفر خودم به حج است»
7 /10
7

با عزیزجان در عزیزیه

«درونمایه این رمان سفر چند زن سالمند به حج تمتع است آن ها در این رمان مناسک حج را به جا می آورند و در هتلی اقامت دارند این کتاب مستند است و رفتار و بحث ها و شوخی های این زنان را با یکدیگر روایت می کند پس از 35 سال که کتاب می نویسم خط قرمز های وزارت ارشاد را رعایت می کنم و به آن ها توجه دارم من هیچگاه قصد توهین به چیزی یا کسی را نداشته و ندارم این کتاب نیز شامل تجربه های سفر خودم به حج است»

فرخنده‌ آقایینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی