دختر جوان و همسر خیالیش

سیسیلیا هارکورت که زنی یتیم است، حال در دو راهی زندگی قرار گرفته است، به همراه عمه خود شهر را ترک کند یا با پسر عموی مکارش ازدواج کند. ما او گرینه سوم را برمی گزیند، سوار بر کشتی می شود و به نجات برادرش توماس می رود که در جبهه جنگ زخمی شده است....
5 /10
5

دختر جوان و همسر خیالیش

سیسیلیا هارکورت که زنی یتیم است، حال در دو راهی زندگی قرار گرفته است، به همراه عمه خود شهر را ترک کند یا با پسر عموی مکارش ازدواج کند. ما او گرینه سوم را برمی گزیند، سوار بر کشتی می شود و به نجات برادرش توماس می رود که در جبهه جنگ زخمی شده است....

جولیا کوئیننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی