قصه روشن

کتاب قصه روشن/ یادداشت های طنز آمیزی که گه گاه در روزنامه ها چاپ می کردم فضایی از دشمنان علیه من به وجود آورده بود که دشمنانم را عصبانی کرده و دوستان را از گرداگردم پراکنده می کرد. این یادداشت ها که اصولا به قصد اهانت و مسخره کردن افراد معینی نوشته نمی شد ...
7 /10
7

قصه روشن

کتاب قصه روشن/ یادداشت های طنز آمیزی که گه گاه در روزنامه ها چاپ می کردم فضایی از دشمنان علیه من به وجود آورده بود که دشمنانم را عصبانی کرده و دوستان را از گرداگردم پراکنده می کرد. این یادداشت ها که اصولا به قصد اهانت و مسخره کردن افراد معینی نوشته نمی شد ...

جواد مجابینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی