نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی : نظریه پردازی فلسفی در خصوص ماهیت جامعه و زندگی اجتماعی دست کم از زمان یونان باستان وجود داشته است ؛ البته بیشتر فیلسوفان یونانی عمدتا به این می پرداختند ......
3 /10
3

نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی : نظریه پردازی فلسفی در خصوص ماهیت جامعه و زندگی اجتماعی دست کم از زمان یونان باستان وجود داشته است ؛ البته بیشتر فیلسوفان یونانی عمدتا به این می پرداختند ......

تیم دیلینینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی