زن غمگین

کتاب زن غمگین : دو سه ماه یعد شیده حس کرد چیزی در صورت یکنواخت زن طبقه سه می بیند که غمزده و گرفته نشانش می دهد. یک بار که برای سامان از حال و روز زن تعریف می کرد، «زن غمگین» از دهانش پرید و به نظرش خوب نشست روی زنه که غمگین بود و مثل آدم های اقسرده، بار سنگین غصه به دوش می کشید.
3 /10
3

زن غمگین

کتاب زن غمگین : دو سه ماه یعد شیده حس کرد چیزی در صورت یکنواخت زن طبقه سه می بیند که غمزده و گرفته نشانش می دهد. یک بار که برای سامان از حال و روز زن تعریف می کرد، «زن غمگین» از دهانش پرید و به نظرش خوب نشست روی زنه که غمگین بود و مثل آدم های اقسرده، بار سنگین غصه به دوش می کشید.

محسن عباسینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی