شاه نامه ها

کتاب شاه نامه ها، یک بخش از رویکرد من به شاهنامه تبدیل داستان به تاریخ یا دست کم یافتن ربطی بین آن دو بوده است کوروش در 530 پیش از میلاد از آمودریا گذشت و به جنگ سکاها رفت پسر ملکه سکاها کشته شد خود کوروش نیز پس از سه روز زخمی که خورده بود در گذشت این حادثه به نحوی یادآور مرگ اسفندیار در جنگ با رستم سکایی است
8 /10
8

شاه نامه ها

کتاب شاه نامه ها، یک بخش از رویکرد من به شاهنامه تبدیل داستان به تاریخ یا دست کم یافتن ربطی بین آن دو بوده است کوروش در 530 پیش از میلاد از آمودریا گذشت و به جنگ سکاها رفت پسر ملکه سکاها کشته شد خود کوروش نیز پس از سه روز زخمی که خورده بود در گذشت این حادثه به نحوی یادآور مرگ اسفندیار در جنگ با رستم سکایی است

سیروس شمیسانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی