النور و پارک

"دو وصله‌ی ناجور یک عشق شگفت‌انگیز. النور... موهای قرمز، لباس‌های غیرعادی. پشت او می‌ایستد تا رویش را برگرداند. کنارش می‌ماند تا بیدار بشود. در مقایسه با او، دیگران ملال‌آور و چابلوس هستند و به اندازه‌ی کافی خوب نیستند... النور. پارک... قبل از این‌که آهنگی را برایش بگذارد، می‌داند که عاشق آن آهنگ است. به شوخی‌هایش می‌خندد، قبل از این‌که به نکته‌ی بامزه برسد. جایی توی سینه‌اش هست، درست زیر گلویش، که باعث می‌شود النور بخواهد به عهدش وفا کند... پارک. داستان در طول یک سال تحصیلی اتفاق می‌افتد. قصه‌ی دو جوان شانزده ساله با عشقی ناکام. آن‌ها آن‌قدر زیرک هستند که بدانند اولین عشق هیچ‌گاه دوام نمی‌آورد، ولی به اندازه‌ی کافی شجاع و درمانده هستند تا آن را بیازمایند."
3 /10
3

النور و پارک

"دو وصله‌ی ناجور یک عشق شگفت‌انگیز. النور... موهای قرمز، لباس‌های غیرعادی. پشت او می‌ایستد تا رویش را برگرداند. کنارش می‌ماند تا بیدار بشود. در مقایسه با او، دیگران ملال‌آور و چابلوس هستند و به اندازه‌ی کافی خوب نیستند... النور. پارک... قبل از این‌که آهنگی را برایش بگذارد، می‌داند که عاشق آن آهنگ است. به شوخی‌هایش می‌خندد، قبل از این‌که به نکته‌ی بامزه برسد. جایی توی سینه‌اش هست، درست زیر گلویش، که باعث می‌شود النور بخواهد به عهدش وفا کند... پارک. داستان در طول یک سال تحصیلی اتفاق می‌افتد. قصه‌ی دو جوان شانزده ساله با عشقی ناکام. آن‌ها آن‌قدر زیرک هستند که بدانند اولین عشق هیچ‌گاه دوام نمی‌آورد، ولی به اندازه‌ی کافی شجاع و درمانده هستند تا آن را بیازمایند."

رینبو راولنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی