مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد

آدیشی، نویسندۀ کتاب‌های پرفروشی چون آمریکانا و همۀ ما باید فمینیست باشیم، معنای متفاوتی از فمینیسم را در پانزده پیشنهاد و با زبانی ساده به مخاطب عرضه می‌کند معنایی که بر یک اصل اساسی استوار است: تنها حقیقت جهان‌شمول در این تفاوت است
4 /10
4

مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد

آدیشی، نویسندۀ کتاب‌های پرفروشی چون آمریکانا و همۀ ما باید فمینیست باشیم، معنای متفاوتی از فمینیسم را در پانزده پیشنهاد و با زبانی ساده به مخاطب عرضه می‌کند معنایی که بر یک اصل اساسی استوار است: تنها حقیقت جهان‌شمول در این تفاوت است

چیما ماندا گزی ادیشینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی