بازآفرینی واقعیت (مجموعه 27 قصه از 27 نویسنده معاصر ایران)

این کتاب چهره‌نمای گروهی از بهترین نویسندگان ایرانی و در حقیقت تماشایی تاریخی از پنجاه و اندی سال داستان‌نویسی جدیدی ایران است نموداری است از تحولات اسلوب و اندیشه در آثار قصه‌نویسان برجسته ی فارسی بیست و هفت قصه، با شکل جدیدی که خود حاصل تغییر اشکال سنتی قصه‌نویسی فارسی است و در پرتوی آشنایی با پیشرفته‌ترین اشکال قصه کوتاه مغرب زمین در قرن بیستم پدید آمده است
7 /10
7

بازآفرینی واقعیت (مجموعه 27 قصه از 27 نویسنده معاصر ایران)

این کتاب چهره‌نمای گروهی از بهترین نویسندگان ایرانی و در حقیقت تماشایی تاریخی از پنجاه و اندی سال داستان‌نویسی جدیدی ایران است نموداری است از تحولات اسلوب و اندیشه در آثار قصه‌نویسان برجسته ی فارسی بیست و هفت قصه، با شکل جدیدی که خود حاصل تغییر اشکال سنتی قصه‌نویسی فارسی است و در پرتوی آشنایی با پیشرفته‌ترین اشکال قصه کوتاه مغرب زمین در قرن بیستم پدید آمده است

صادق هدایتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی