شبح شوخ طبع

اشباح در ادبيات كلاسيك موجودات پوچ و بخارمانندی بودند كه توان انجام هيچ كاری نداشتند جز ترساندن آدم‌ها. در بدترين حالت، يك موجود از گور برگشته فقط می‌توانست استخوان‌های اسكلتش را تلق تلق به صدا درآورد و ردای پوسيده و كپك‌زده‌اش را تكان بدهد يا با زنجيرش جرينگ جرينگ كند. حالا اما برای ترساندن آدم‌ها به چيزی فراتر از اين‌ها نياز است. شبح‌های امروزی اسكلتشان را توی گاراژ يا انباری نگه می‌دارند، جايی كه بتوانند دائم تميز و روغن كاری‌اش كنند و سرپا نگهش دارند؛ لباس‌های قديمی‌شان را هم به سمساری داده‌اند و مثل آدم‌های زنده لباس می‌پوشند. شبح‌های امروزی از خنداندن آدم‌ها لذت می‌برند، حتی وقت‌هايی كه از ترس جيغشان را درآورده‌اند. شبح‌های امروزی می‌دانند كه دست انداختن آدم‌ها و مسخره كردنشان خيلی كارسازتر از تهديد و ارعاب آن‌ها است؛
5 /10
5

شبح شوخ طبع

اشباح در ادبيات كلاسيك موجودات پوچ و بخارمانندی بودند كه توان انجام هيچ كاری نداشتند جز ترساندن آدم‌ها. در بدترين حالت، يك موجود از گور برگشته فقط می‌توانست استخوان‌های اسكلتش را تلق تلق به صدا درآورد و ردای پوسيده و كپك‌زده‌اش را تكان بدهد يا با زنجيرش جرينگ جرينگ كند. حالا اما برای ترساندن آدم‌ها به چيزی فراتر از اين‌ها نياز است. شبح‌های امروزی اسكلتشان را توی گاراژ يا انباری نگه می‌دارند، جايی كه بتوانند دائم تميز و روغن كاری‌اش كنند و سرپا نگهش دارند؛ لباس‌های قديمی‌شان را هم به سمساری داده‌اند و مثل آدم‌های زنده لباس می‌پوشند. شبح‌های امروزی از خنداندن آدم‌ها لذت می‌برند، حتی وقت‌هايی كه از ترس جيغشان را درآورده‌اند. شبح‌های امروزی می‌دانند كه دست انداختن آدم‌ها و مسخره كردنشان خيلی كارسازتر از تهديد و ارعاب آن‌ها است؛

اسکار وایلدنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی