آخرین رز کشمیری

کتاب آخرین رز کشمیری (ادبیات پلیسی 18)/ جوزف سندی لندز، کارآگاه کار کشته ی اسکاتلندیارد، شش ماه گذشته را برای آموزش پلیس بنگال در کلکته بوده و اکنون، مشتاق و دلتنگ لندن، مشغول مهیا شدن برای بازگشت به وطن است که درست یک روز پیش از آن، حاکم بنگال او را فرا می خواند...
7 /10
7

آخرین رز کشمیری

کتاب آخرین رز کشمیری (ادبیات پلیسی 18)/ جوزف سندی لندز، کارآگاه کار کشته ی اسکاتلندیارد، شش ماه گذشته را برای آموزش پلیس بنگال در کلکته بوده و اکنون، مشتاق و دلتنگ لندن، مشغول مهیا شدن برای بازگشت به وطن است که درست یک روز پیش از آن، حاکم بنگال او را فرا می خواند...

باربارا کلورلینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی