بلندی های بادگیر

روزی در روستا آقای "هبف کلیف" مرا دید. درباره محل اقامت "ایزابلا" از من پرسید. من حاضر نشدم به او بگویم. او گفت که مهم نیست "ایزابلا" کجاست. فقط نباید هرگز به فکر برگشتن پیش برادرش بیفتد...
5 /10
5

بلندی های بادگیر

روزی در روستا آقای "هبف کلیف" مرا دید. درباره محل اقامت "ایزابلا" از من پرسید. من حاضر نشدم به او بگویم. او گفت که مهم نیست "ایزابلا" کجاست. فقط نباید هرگز به فکر برگشتن پیش برادرش بیفتد...

امیلی برونتهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی