برساخت گرایی اجتماعی

کتاب برساخت‌گرایی اجتماعی : تاکید میکند که باید آن دسته از شیوه‌های درک جهان از جمله درک خودمان را که بدیهی تلقی کرده‌ایم به دیدهی انتقادی بنگریم. شاید بدیهی به نظر برسد که وقتی به جهان مینگریم، فارغ از هر چون و چرا و مسئله‌ای ماهیت آن را درمییابیم و یا دانش متعارف ما مبتنی بر مشاهدهی عینی و بیطرفانهیمان از جهان است....
3 /10
3

برساخت گرایی اجتماعی

کتاب برساخت‌گرایی اجتماعی : تاکید میکند که باید آن دسته از شیوه‌های درک جهان از جمله درک خودمان را که بدیهی تلقی کرده‌ایم به دیدهی انتقادی بنگریم. شاید بدیهی به نظر برسد که وقتی به جهان مینگریم، فارغ از هر چون و چرا و مسئله‌ای ماهیت آن را درمییابیم و یا دانش متعارف ما مبتنی بر مشاهدهی عینی و بیطرفانهیمان از جهان است....

ویوین برنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی