فلسفه های روانگردان

کتاب فلسفه های روانگردان : ادامه کتب دفاع از عقلانیت و دفاع از سیاست می باشد و در مورد مسائلی نظیر اخلاق فرهنگ و هنر می باشد ؛ برای ناشر مگینی از جست و جوی لذت در زندگی ؛ نیازی به اثبات حقانیت آن نیست . کافی است چاره ناپذیری یا به صرفه بودن آن را بپذیریم . غرائز نیرومند ترین سوائقی هستند که انسان را به سوی بر آوردن نیاز هایی سوق می دهند و .....
3 /10
3

فلسفه های روانگردان

کتاب فلسفه های روانگردان : ادامه کتب دفاع از عقلانیت و دفاع از سیاست می باشد و در مورد مسائلی نظیر اخلاق فرهنگ و هنر می باشد ؛ برای ناشر مگینی از جست و جوی لذت در زندگی ؛ نیازی به اثبات حقانیت آن نیست . کافی است چاره ناپذیری یا به صرفه بودن آن را بپذیریم . غرائز نیرومند ترین سوائقی هستند که انسان را به سوی بر آوردن نیاز هایی سوق می دهند و .....

مرتضی مردیهانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی