یاغیان

یاغیان، بررسی یاغی‌های اجتماعی و قانون‌گریزانی است که درنظر افکار عمومی هم‌چون تبهکاران ساده نگریسته نمی‌شوند. اینان به ویژه در جامعه‌هایی که ساختار عشیره‌ای و قومی دارند، به عنوان مدافعان عدالت اجتماعی، انتقام گیرنده یا به عنوان نخستین پیکارگران مقاومت‌اند مردم آنان را قهرمان، پهلوان و سزاوار ستایش و پشتیبانی می‌شمارند و برایشان ترانه‌ها و داستان‌های اسطوره‌ای می‌سازند، مانند هایدوک‌های بالکان، کانگاسیورهای برزیلی، رابین‌هود و جسی جیمز که ماجراهای چشمگیر و مشهورشان در داستان‌ها و اسطوره‌ها حفظ شده است اسطوره‌های راهزنی به مثابه نوعی حافظه‌ی جمعی در دنیای شهری مدرن باقی می‌مانند، بدین سبب که هر فردی تجربه‌ای شخصی از بی‌عدالتی افراد و نهادها دارد، به ویژه تهیدستان که تجربه‌های بسیاری از این دست دارند راهزنی اجتماعی در جامعه‌های مبتنی بر کشاورزی، از جمله اقتصاد شبانی دیده می‌شود و پیش‌تر از کارگران و دهقانان بی‌زمین تشکیل می‌شود که زیر سیطره‌ی حکومت، ارباب‌ها و حتی بانک‌ها قرار دارند از پشت جلد کتاب
7 /10
7
موضوع کتاب


یاغیان

یاغیان، بررسی یاغی‌های اجتماعی و قانون‌گریزانی است که درنظر افکار عمومی هم‌چون تبهکاران ساده نگریسته نمی‌شوند. اینان به ویژه در جامعه‌هایی که ساختار عشیره‌ای و قومی دارند، به عنوان مدافعان عدالت اجتماعی، انتقام گیرنده یا به عنوان نخستین پیکارگران مقاومت‌اند مردم آنان را قهرمان، پهلوان و سزاوار ستایش و پشتیبانی می‌شمارند و برایشان ترانه‌ها و داستان‌های اسطوره‌ای می‌سازند، مانند هایدوک‌های بالکان، کانگاسیورهای برزیلی، رابین‌هود و جسی جیمز که ماجراهای چشمگیر و مشهورشان در داستان‌ها و اسطوره‌ها حفظ شده است اسطوره‌های راهزنی به مثابه نوعی حافظه‌ی جمعی در دنیای شهری مدرن باقی می‌مانند، بدین سبب که هر فردی تجربه‌ای شخصی از بی‌عدالتی افراد و نهادها دارد، به ویژه تهیدستان که تجربه‌های بسیاری از این دست دارند راهزنی اجتماعی در جامعه‌های مبتنی بر کشاورزی، از جمله اقتصاد شبانی دیده می‌شود و پیش‌تر از کارگران و دهقانان بی‌زمین تشکیل می‌شود که زیر سیطره‌ی حکومت، ارباب‌ها و حتی بانک‌ها قرار دارند از پشت جلد کتاب

اریک هابس باومنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی