شعر دوره بازگشت (بررسی شعر دوره های افشاریه، زندیه و قاجاریه)

کتاب شعر دوره بازگشت (بررسی شعر دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه) نوشته‌ی محمد شمس لنگرودی می‌باشد این کتاب توسط انتشارات نگاه چاپ و در 438 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1398 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش شعر ایران قرار داد.
7 /10
7

شعر دوره بازگشت (بررسی شعر دوره های افشاریه، زندیه و قاجاریه)

کتاب شعر دوره بازگشت (بررسی شعر دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه) نوشته‌ی محمد شمس لنگرودی می‌باشد این کتاب توسط انتشارات نگاه چاپ و در 438 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1398 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش شعر ایران قرار داد.

محمدتقی شمس لنگرودینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی