رنگ های رفته ی دنیا

فرقی نمی کند... که در دست های شما بوده... یا در سینه های ما... در مشت های ما باشد... یا بر گرده های شما... خواب این خنجر... مرا دیوانه کرده است.. .
8 /10
8
موضوع کتاب


رنگ های رفته ی دنیا

فرقی نمی کند... که در دست های شما بوده... یا در سینه های ما... در مشت های ما باشد... یا بر گرده های شما... خواب این خنجر... مرا دیوانه کرده است.. .

گروس عبدالملکیاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی