میراث (کتاب اول)

میراث، آثار منتشر ناشدۀ 1870-1873 فهرست مطالب دو سخنرانی منتشر شده در باب تراژدی یونانی 1. نمایش موسیقیایی یونانی 2. سقراط و تراژدی جهان بینی دیونیزوسی زایش اندیشۀ تراژیک سقراط و تراژدی یونانی در باب حقیقت و دروغ در معنای برون اخلاقی
7 /10
7

میراث (کتاب اول)

میراث، آثار منتشر ناشدۀ 1870-1873 فهرست مطالب دو سخنرانی منتشر شده در باب تراژدی یونانی 1. نمایش موسیقیایی یونانی 2. سقراط و تراژدی جهان بینی دیونیزوسی زایش اندیشۀ تراژیک سقراط و تراژدی یونانی در باب حقیقت و دروغ در معنای برون اخلاقی

فردریش ویلهلم نیچهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی