پینگ : قورباغه ای در جست وجوی برکه ای جدید تمثیلی درباره ی انطباق پذیری با تغییرات و فائق آمدن بر چالش ها


استوارت ایوری گلدنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی