ریاضیات چیست؟

ریاضیات به منزله یکی از تجلیات ذهن انسان؛ منعکس کننده اراده فعال؛ عقل تامل‌گر و علاقه وافر او به کمال زیباییشناختی است. عناصر بنیادی آن؛ منطق و شهود؛ تحلیل و ساختن و عمومیت و فردیت است.
3 /10
3
موضوع کتاب


ریاضیات چیست؟

ریاضیات به منزله یکی از تجلیات ذهن انسان؛ منعکس کننده اراده فعال؛ عقل تامل‌گر و علاقه وافر او به کمال زیباییشناختی است. عناصر بنیادی آن؛ منطق و شهود؛ تحلیل و ساختن و عمومیت و فردیت است.

ریچارد کورانتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی