تله ی پیشرفت : پژوهشی در زمینه های زیست محیطی فروپاشی تمدن های باستانی

گفته می‌شود هربار تکرار تاریخ به بهای بیش‌تری تمام می‌شود. قرن بیستم قرنی بود که رشد افسارگسیخته در جمعیت انسان‌ها، مصرف، و فناوری، باری عظیم بر پیکره‌ی همه نظام‌های طبیعی، به‌ویژه زمین، هوا، و آب، یعنی عناصر اولیه‌ی زندگی، تحمیل کرد. سوال بزرگ قرن بیست و یکم این است که آیا می‌توان به همین‌گونه ادامه داد؟ چگونه؟ رونالد رایت در کتاب تله‌ی پیشرفت نشان می‌دهد که چگونه تنگنای مدرن ما عمری به درازای تمدن انسان دارد. این تنگنا آزمونی است که ما طی ده‌هزار سال آن را به جلو رانده، اما به‌ندرت مهارش کرده‌ایم. تنها با درک الگوهای پیشرفت و فاجعه‌ای که انسان‌ها از عصر حجر بدین سو در سراسر جهان تکرار کرده‌اند، می‌توانیم خطرات ذاتی این آزمون را تشخیص دهیم، و اگر بخت یار باشد با عقل سلیم پیامدهای آن را شکل دهیم.
8 /10
8
موضوع کتاب

مترجم

تله ی پیشرفت : پژوهشی در زمینه های زیست محیطی فروپاشی تمدن های باستانی

گفته می‌شود هربار تکرار تاریخ به بهای بیش‌تری تمام می‌شود. قرن بیستم قرنی بود که رشد افسارگسیخته در جمعیت انسان‌ها، مصرف، و فناوری، باری عظیم بر پیکره‌ی همه نظام‌های طبیعی، به‌ویژه زمین، هوا، و آب، یعنی عناصر اولیه‌ی زندگی، تحمیل کرد. سوال بزرگ قرن بیست و یکم این است که آیا می‌توان به همین‌گونه ادامه داد؟ چگونه؟ رونالد رایت در کتاب تله‌ی پیشرفت نشان می‌دهد که چگونه تنگنای مدرن ما عمری به درازای تمدن انسان دارد. این تنگنا آزمونی است که ما طی ده‌هزار سال آن را به جلو رانده، اما به‌ندرت مهارش کرده‌ایم. تنها با درک الگوهای پیشرفت و فاجعه‌ای که انسان‌ها از عصر حجر بدین سو در سراسر جهان تکرار کرده‌اند، می‌توانیم خطرات ذاتی این آزمون را تشخیص دهیم، و اگر بخت یار باشد با عقل سلیم پیامدهای آن را شکل دهیم.

رونالد رایت

رمان نویس، مورخ و مقاله نویس کانادایی است. کتاب‌های غیرداستانی وی شامل کتاب پرفروش قاره‌های مسروقه، برنده جایزه Gordon Montador و برگزیده به عنوان کتاب سال توسط Independent و Sunday Times است. اولین رمان وی با عنوان "یک عاشقانه علمی" ، برنده جایزه David Higham در سال 1997 در بخش داستان شد و توسط Globe and Mail ، Sunday Times و New York Times به عنوان کتاب سال انتخاب شد.


نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی