پایان مدیریت

پایان مدیریت :مدیریت به منزله شاخه ای از علوم اجتماعی مشمول انتقاداتی است که به روش شناسی ابزار و چگونگی تولید آن وارد است در سده بیستم مدیریت همچون فرزند خلف مدنیته در خدمت آرمان های پیشرفت گرایی و توسعه صنعتی قرار گرفت
3 /10
3

پایان مدیریت

پایان مدیریت :مدیریت به منزله شاخه ای از علوم اجتماعی مشمول انتقاداتی است که به روش شناسی ابزار و چگونگی تولید آن وارد است در سده بیستم مدیریت همچون فرزند خلف مدنیته در خدمت آرمان های پیشرفت گرایی و توسعه صنعتی قرار گرفت

محمدرضا آهنچیاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی