فرهنگ عامه

کتاب فرهنگ عامه نوشته‌ی احمد تمیم‌داری می‌باشد این کتاب توسط انتشارات مهکامه چاپ و در 364 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال نامشخص بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش جامعه‌شناسی قرار داد.
7 /10
7

فرهنگ عامه

کتاب فرهنگ عامه نوشته‌ی احمد تمیم‌داری می‌باشد این کتاب توسط انتشارات مهکامه چاپ و در 364 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال نامشخص بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش جامعه‌شناسی قرار داد.

احمد تمیم‌دارینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی