زنی تنها (فروغ فرخزاد و شعرش)

ما با این حکم روبه‌روییم که خودِ اثر ادبی یا هنری مهم است و جزئیات زندگی هنرمند یا شاعر اهمیت چندانی در فهم اثر ندارد. در نتیجه، هاله‌ای از ابهام و گاه افسانه زندگی بزرگان ادبی و هنری ما را فرا گرفته است و خودزندگی‌نامه‌نویسی به شکل منطقی و صحیح آن جا نیفتاده است؛ فروغ برخلاف دیگر شاعران با حفظ همه‌ی اصالت‌های شاعرانه و هنرمندانه‌اش خود را نیز در شعرش بیان می‌کرد، و شاید همین مهم‌ترین وجه تمایز او باشد؛
7 /10
7

زنی تنها (فروغ فرخزاد و شعرش)

ما با این حکم روبه‌روییم که خودِ اثر ادبی یا هنری مهم است و جزئیات زندگی هنرمند یا شاعر اهمیت چندانی در فهم اثر ندارد. در نتیجه، هاله‌ای از ابهام و گاه افسانه زندگی بزرگان ادبی و هنری ما را فرا گرفته است و خودزندگی‌نامه‌نویسی به شکل منطقی و صحیح آن جا نیفتاده است؛ فروغ برخلاف دیگر شاعران با حفظ همه‌ی اصالت‌های شاعرانه و هنرمندانه‌اش خود را نیز در شعرش بیان می‌کرد، و شاید همین مهم‌ترین وجه تمایز او باشد؛

مایکل هیلمننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی