محاکمه اندرسون ویل

محاکمه‌ اندرسون‌ ویل نمایشنامه‌ دادگاهیِ نیمه‌ مستندی است درباره‌ی رخ‌دادی مهم در تاریخ ایالات متحده: محاکمه‌ نظامی هنری ویرز، فرمانده‌ زندان اندرسون‌ ویل. در طول جنگ داخلی ایالات متحده، زندان اندرسون‌ ویل، یا کمپ سامتر، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایالات مؤتلفه (ایالات جنوبیِ خواهان ادامه‌ نظام برده‌داری) بود و طی چهارده ماه پایانی جنگ، نزدیک به 13 هزار اسیر جنگی، برابر با 29 درصد از کل زندانیان، به‌خاطر نبود سرپناه، کمبود امکانات، غذا و سختیِ شرایط در آن جان خود را از دست دادند. ویرز تنها نظامیِ جنگِ داخلی ایالات متحده بود که به‌خاطر آنچه امروز «جنایت جنگی» نامیده می‌شود محاکمه شد. بعدها پرونده‌ هنری ویرز در این دادگاه، مبنای قانونی برای برپاییِ دادگاه و محاکمه‌های نورمبرگ را فراهم آورد. مسئله‌ اصلی در این نمایش‌نامه‌ تکان دهنده این است که چه زمانی مسئولیت فرد در قبال وجدان خویش بر هرگونه مرجع قدرت ارجحیت می‌یابد.
3 /10
3

محاکمه اندرسون ویل

محاکمه‌ اندرسون‌ ویل نمایشنامه‌ دادگاهیِ نیمه‌ مستندی است درباره‌ی رخ‌دادی مهم در تاریخ ایالات متحده: محاکمه‌ نظامی هنری ویرز، فرمانده‌ زندان اندرسون‌ ویل. در طول جنگ داخلی ایالات متحده، زندان اندرسون‌ ویل، یا کمپ سامتر، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایالات مؤتلفه (ایالات جنوبیِ خواهان ادامه‌ نظام برده‌داری) بود و طی چهارده ماه پایانی جنگ، نزدیک به 13 هزار اسیر جنگی، برابر با 29 درصد از کل زندانیان، به‌خاطر نبود سرپناه، کمبود امکانات، غذا و سختیِ شرایط در آن جان خود را از دست دادند. ویرز تنها نظامیِ جنگِ داخلی ایالات متحده بود که به‌خاطر آنچه امروز «جنایت جنگی» نامیده می‌شود محاکمه شد. بعدها پرونده‌ هنری ویرز در این دادگاه، مبنای قانونی برای برپاییِ دادگاه و محاکمه‌های نورمبرگ را فراهم آورد. مسئله‌ اصلی در این نمایش‌نامه‌ تکان دهنده این است که چه زمانی مسئولیت فرد در قبال وجدان خویش بر هرگونه مرجع قدرت ارجحیت می‌یابد.

سال لویتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی