کتاب فروشی 24 ساعته آقای پنامبرا

کتاب کتابفروشی 24 ساعته آقای پنامبرا، رمانی فانتزی نوشته ی رابین اسلوان است که در سال 2012 به چاپ رسید و با ارائه ی داستانی جذاب و متفاوت به فروش بسیار بالایی دست یافت. شرایط بد اقتصادی باعث شده که کلی جنن، شغلش به عنوان طراح وب را از دست بدهد و برای کار به کتابفروشی 24 ساعته ی آقای پنامبرا برود. کلی پس از گذشت چند روز درمی یابد که این کتابفروشی، بسیار عجیبتر از نام و صاحبش است. مشتریان این مغازه، اندک هستند و به نظر می رسد که هیچ وقت هیچ کتابی نمی خرند؛ آن ها فقط کتاب های بزرگ و ناشناخته ای را از گوشه و کنار کتابفروشی به امانت می برند. کلی که به اوضاع مشکوک شده، تصمیم می گیرد تا رفتار مشتریان را به کمک دوستانش مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. اما زمانی که کلی، یافته هایش را با آقای پنامبرا در میان می گذارد، متوجه می شود که اسرار این کتابفروشی بسیار بزرگتر و فراتر از چیزی است که فکرش را می کرده است.
6 /10
6

کتاب فروشی 24 ساعته آقای پنامبرا

کتاب کتابفروشی 24 ساعته آقای پنامبرا، رمانی فانتزی نوشته ی رابین اسلوان است که در سال 2012 به چاپ رسید و با ارائه ی داستانی جذاب و متفاوت به فروش بسیار بالایی دست یافت. شرایط بد اقتصادی باعث شده که کلی جنن، شغلش به عنوان طراح وب را از دست بدهد و برای کار به کتابفروشی 24 ساعته ی آقای پنامبرا برود. کلی پس از گذشت چند روز درمی یابد که این کتابفروشی، بسیار عجیبتر از نام و صاحبش است. مشتریان این مغازه، اندک هستند و به نظر می رسد که هیچ وقت هیچ کتابی نمی خرند؛ آن ها فقط کتاب های بزرگ و ناشناخته ای را از گوشه و کنار کتابفروشی به امانت می برند. کلی که به اوضاع مشکوک شده، تصمیم می گیرد تا رفتار مشتریان را به کمک دوستانش مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. اما زمانی که کلی، یافته هایش را با آقای پنامبرا در میان می گذارد، متوجه می شود که اسرار این کتابفروشی بسیار بزرگتر و فراتر از چیزی است که فکرش را می کرده است.

رابین اسلواننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی