آخرین معادله ی اسحاق سوری

رمانی ظريف و پيچ در پيچ و تكان‌دهنده و تاثيرگذار... ترسيم‌هايی محتمل از شخصيت‌هايی كه از نظر روانشناسی مجروح‌اند و پيچش‌های داستان را افزايش می‌دهند.
7 /10
7

آخرین معادله ی اسحاق سوری

رمانی ظريف و پيچ در پيچ و تكان‌دهنده و تاثيرگذار... ترسيم‌هايی محتمل از شخصيت‌هايی كه از نظر روانشناسی مجروح‌اند و پيچش‌های داستان را افزايش می‌دهند.

نوا جیکبسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی