پیمان خون

شهر هاوکینز هالو هر هفت سال یک بار در هفتمین روز از هفتمین ماه سال به مدت هفت روز شاهد رویدادهایی عجیب و وحشناک است.بروز این رویداد ها از زمانی شروع شد که سه پسر بچه -کیل، فاکس و گیج - در شب تولد ده سالگی اش در جنگل هاوکینز کنار سنگ شیطان اردو زدند و با یکدیگر پیمان خون بستند . اکنون،بیسن و یک سال بعد اهریمن قصد قدرت نمایی در قبال آن سه پسر بچه - که حالا مردانی شده اند - و زنانی را دارند که به آنان عشق میورزند.
5 /10
5

پیمان خون

شهر هاوکینز هالو هر هفت سال یک بار در هفتمین روز از هفتمین ماه سال به مدت هفت روز شاهد رویدادهایی عجیب و وحشناک است.بروز این رویداد ها از زمانی شروع شد که سه پسر بچه -کیل، فاکس و گیج - در شب تولد ده سالگی اش در جنگل هاوکینز کنار سنگ شیطان اردو زدند و با یکدیگر پیمان خون بستند . اکنون،بیسن و یک سال بعد اهریمن قصد قدرت نمایی در قبال آن سه پسر بچه - که حالا مردانی شده اند - و زنانی را دارند که به آنان عشق میورزند.

نورا رابرتزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی