کلمنتین

"کلمنتین، دختر شیطان و بازیگوش دبستانی. از دوستش دلخور می‌شود، با او آشتی می‌کند. استعدادش گل می‌کند. در مسابقة مدرسه شرکت می‌کند. گاهی حسودی برادر کوچکش را می‌کند. و هر روز هزار و یک اتفاق عجیب و غریب برایش می‌افتد. همة بچه‌ها، دخترها و پسرها، کلمنتین را دوست دارند، چون کلمنتین شبیه تمام بچه‌های دبستانی است."
3 /10
3

کلمنتین

"کلمنتین، دختر شیطان و بازیگوش دبستانی. از دوستش دلخور می‌شود، با او آشتی می‌کند. استعدادش گل می‌کند. در مسابقة مدرسه شرکت می‌کند. گاهی حسودی برادر کوچکش را می‌کند. و هر روز هزار و یک اتفاق عجیب و غریب برایش می‌افتد. همة بچه‌ها، دخترها و پسرها، کلمنتین را دوست دارند، چون کلمنتین شبیه تمام بچه‌های دبستانی است."

سارا پنی پاکرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی