آشنایی با داستایفسکی

کتاب آشنایی با داستایفسکی نشر مرکز:فیودور داستایفسکی روز یکشنبه 30 اکتبر سال 1821 در مسکو به دنیا آمد .روسیه آن زمان از بسیاری جهات دیگر نظیر زندگی دهقانی در مناطق روستایی نیز قرن ها عقب تر از بسیاری از کشورهای اروپای غربی بود.پدر داستایفسکی از تبار اشرافی از درجه ی اعتبار افتاده ای بود که شجره نامه چند قرن خود را داشت....
3 /10
3
موضوع کتاب


آشنایی با داستایفسکی

کتاب آشنایی با داستایفسکی نشر مرکز:فیودور داستایفسکی روز یکشنبه 30 اکتبر سال 1821 در مسکو به دنیا آمد .روسیه آن زمان از بسیاری جهات دیگر نظیر زندگی دهقانی در مناطق روستایی نیز قرن ها عقب تر از بسیاری از کشورهای اروپای غربی بود.پدر داستایفسکی از تبار اشرافی از درجه ی اعتبار افتاده ای بود که شجره نامه چند قرن خود را داشت....

پل استراترننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی