ربه کا

کتاب ربه کا: دیشب خواب دیدم دوباره به ماندرلی بازگشته ام. به نظرم می رسید مقابل در آهنی منتهی به جاده اتومبیل رو ایستاده ام. قفل و زنجیر محکمی به در انداخته شده بود و من برای مدتی نتوانستم داخل شوم.
6 /10
6

ربه کا

کتاب ربه کا: دیشب خواب دیدم دوباره به ماندرلی بازگشته ام. به نظرم می رسید مقابل در آهنی منتهی به جاده اتومبیل رو ایستاده ام. قفل و زنجیر محکمی به در انداخته شده بود و من برای مدتی نتوانستم داخل شوم.

دافنه دوموریهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی