لیلی و مجنون

تو بستر من ز گرد رفته ... من رفته به ترک خواب گفته ... تو بزم نشاط من نهاده ... من بر سر سنگی اوفتاده ... تو گفته دعا و اثر نکرده ... من کشته درخت بر نخورده ... جان دوستی ترا به هر دم ... یاد آرم و جان برآرم از غم.
7 /10
7
موضوع کتاب


لیلی و مجنون

تو بستر من ز گرد رفته ... من رفته به ترک خواب گفته ... تو بزم نشاط من نهاده ... من بر سر سنگی اوفتاده ... تو گفته دعا و اثر نکرده ... من کشته درخت بر نخورده ... جان دوستی ترا به هر دم ... یاد آرم و جان برآرم از غم.

الیاس بن یوسف نظامی گنجوینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی