نیم طبقه

نیم طبقه داستان کارمندی را روایت می کند که در وقت ناهار و خصوصاً هنگام بالا رفتن از یک پله برقی‌، در جریان سیال ذهنش غوطه ور می شود و در همان زمان کم، به گوشه و کنار زندگی خود و هم عصرانش سرک می‌ کشد و قصه انسانها، اشیا و مفاهیمی را روایت می کند که شاید تا به حال هیچ نویسنده ای همچون او این چنین موی جذابیت را از ماست روزمرگی شان بیرون نکشیده باشد. نیم طبقه اولین رمان نیکُلسن بِیکر است که در سال ١٩٨٨ در آمریکا به چاپ رسید و پس از آن بارها در ایالات متحده و بریتانیا تجدید چاپ و به زبانهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و دانمارکی ترجمه شد. منتقدان ادبی نیم طبقه را یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات پست مدرن آمریکا می دانند و نثر منحصر به فرد و روایت جزئی نگر بِیکر را می ستایند. سبک خاص بیکر در استفاده از کلمات و، مهم‌تر از آن، توجه افراطی اش به جزئیات باعث تمایزش از دیگر نویسندگان دهه های اخیر است. کتاب حاضر اولین ترجمه از آثار بِیکر به زبان فارسی و قدمی برای معرفی یکی از شاخص‌ترین نویسندگان پست مدرن آمریکا در قرن بیستم است.
7 /10
7

نیم طبقه

نیم طبقه داستان کارمندی را روایت می کند که در وقت ناهار و خصوصاً هنگام بالا رفتن از یک پله برقی‌، در جریان سیال ذهنش غوطه ور می شود و در همان زمان کم، به گوشه و کنار زندگی خود و هم عصرانش سرک می‌ کشد و قصه انسانها، اشیا و مفاهیمی را روایت می کند که شاید تا به حال هیچ نویسنده ای همچون او این چنین موی جذابیت را از ماست روزمرگی شان بیرون نکشیده باشد. نیم طبقه اولین رمان نیکُلسن بِیکر است که در سال ١٩٨٨ در آمریکا به چاپ رسید و پس از آن بارها در ایالات متحده و بریتانیا تجدید چاپ و به زبانهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و دانمارکی ترجمه شد. منتقدان ادبی نیم طبقه را یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات پست مدرن آمریکا می دانند و نثر منحصر به فرد و روایت جزئی نگر بِیکر را می ستایند. سبک خاص بیکر در استفاده از کلمات و، مهم‌تر از آن، توجه افراطی اش به جزئیات باعث تمایزش از دیگر نویسندگان دهه های اخیر است. کتاب حاضر اولین ترجمه از آثار بِیکر به زبان فارسی و قدمی برای معرفی یکی از شاخص‌ترین نویسندگان پست مدرن آمریکا در قرن بیستم است.

نیکلسن بیکر



نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی