مثنوی معنوی کریم زمانی (جلد ششم)

کتاب شرح مثنوی معنوی/ دفتر ششم/ مجلد ششم از دفترهای مثنوی و بینات که مصباح ظلام وهم و شبهت و خیالات و شک و ریبت باشد. و این صباح را به حس حیوانی ادراک نتوان کردن، زیرا مقام حیوانی اسفل و سافلین است که ایشان را از بهر عمارت صورت عالم اسفل آفریده اند و بر حواس و مدارک ایشان دایر کشیدند.
4 /10
4
موضوع کتاب


مثنوی معنوی کریم زمانی (جلد ششم)

کتاب شرح مثنوی معنوی/ دفتر ششم/ مجلد ششم از دفترهای مثنوی و بینات که مصباح ظلام وهم و شبهت و خیالات و شک و ریبت باشد. و این صباح را به حس حیوانی ادراک نتوان کردن، زیرا مقام حیوانی اسفل و سافلین است که ایشان را از بهر عمارت صورت عالم اسفل آفریده اند و بر حواس و مدارک ایشان دایر کشیدند.

کریم زمانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی