دیباچه ای تاریخی بر نظریه ادبی / از افلاطون تا بارت

این کتاب اصلی‌ترین مفاهیم تاریخ نقد و نظریۀ ادبی در غرب را به شکل آبرومندانه و قابل اطمینانی پوشش می‌دهد، به گونه‌ای که در پایان کار تصویر قابل قبول و روشنی از مسیر حرکت جریان نظریۀ ادبی در ذهن خوانندۀ علاقه‌مند ترسیم می‌کند. شیوۀ تطبیقی کتاب، ضمن پرهیز از برجسته‌سازی آرای صاحب‌نظران یک کشور خاص، امکان درک ژرف‌تری از قوت و ضعف رویکردهای مختلف در طول تاریخی دوهزار ساله را ایجاد می‌کند. زبان و نحوۀ روایت هم به گونه‌ای است که همزمان اسباب رضایت مخاطب عام و خاص را فراهم می‌کند.
6 /10
6

دیباچه ای تاریخی بر نظریه ادبی / از افلاطون تا بارت

این کتاب اصلی‌ترین مفاهیم تاریخ نقد و نظریۀ ادبی در غرب را به شکل آبرومندانه و قابل اطمینانی پوشش می‌دهد، به گونه‌ای که در پایان کار تصویر قابل قبول و روشنی از مسیر حرکت جریان نظریۀ ادبی در ذهن خوانندۀ علاقه‌مند ترسیم می‌کند. شیوۀ تطبیقی کتاب، ضمن پرهیز از برجسته‌سازی آرای صاحب‌نظران یک کشور خاص، امکان درک ژرف‌تری از قوت و ضعف رویکردهای مختلف در طول تاریخی دوهزار ساله را ایجاد می‌کند. زبان و نحوۀ روایت هم به گونه‌ای است که همزمان اسباب رضایت مخاطب عام و خاص را فراهم می‌کند.

ریچارد هارلندنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی