درخت سوال نمی کند، می افتد

کتاب «درخت سوال نمی‌کند، می‌افتد» نوشته‌ی «سپیده نیک‌رو» شاعر معاصر ایرانی است. سپیده نیک‌رو، در اردیبهشت‌ماه سال 1363 متولد شد. او کارشناس رشته‌‌ی ادبیات فارسی است و شعر نو می‌سراید. این کتاب در برگیرنده پنجاه‌و‌هشت قطعه شعر از سه دفتر شعر «درخت سوال نمی‌کند می‌افتد»، «برای دوست داشتنت برمی‌گردم» و «خورشید از نام کوچک من حرف می‌زند» این شاعر است
8 /10
8

درخت سوال نمی کند، می افتد

کتاب «درخت سوال نمی‌کند، می‌افتد» نوشته‌ی «سپیده نیک‌رو» شاعر معاصر ایرانی است. سپیده نیک‌رو، در اردیبهشت‌ماه سال 1363 متولد شد. او کارشناس رشته‌‌ی ادبیات فارسی است و شعر نو می‌سراید. این کتاب در برگیرنده پنجاه‌و‌هشت قطعه شعر از سه دفتر شعر «درخت سوال نمی‌کند می‌افتد»، «برای دوست داشتنت برمی‌گردم» و «خورشید از نام کوچک من حرف می‌زند» این شاعر است

سپیده نیک رو



نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی