حق و مصلحت

کتاب حق و مصلحت : بحث حساس و مهم و تاریخی پیرامون جایگاه حقوق و قانون با حق و انسانیت و ارزشمندی جایگاه حق ؛ حقوق اگر نگوییم مهم ترین پدیدار اجتماعی حهان معاصر ؛ قطعا یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده زندگی جمعی بشر در دنیای کنونی است .....
3 /10
3

حق و مصلحت

کتاب حق و مصلحت : بحث حساس و مهم و تاریخی پیرامون جایگاه حقوق و قانون با حق و انسانیت و ارزشمندی جایگاه حق ؛ حقوق اگر نگوییم مهم ترین پدیدار اجتماعی حهان معاصر ؛ قطعا یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده زندگی جمعی بشر در دنیای کنونی است .....

محمد راسخنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی